บริการรับเคลียร์ปัญหาภาษี ลดข้อโต้แย้งกับเจ้าหน้าที่ - ประหยัดเวลา

ปรึกษา (ฟรี)

Auditor Asia เป็นบริษัท รับตรวจสอบบัญชี ออกหนังสือรับรองโดย สภาวิชาชีพบัญชี เปิดบริการมาเป็นเวลา 22 ปี มีผู้สอบบัญชีและทีมงาน 100 คน เราสามารถช่วงแบ่งเบาภาระของท่านในช่วงปิดงบการเงินประจำปี เพราะที่บริษัทฯเราใช้ระบบ Software เฉพาะด้านสำหรับปิดงบการเงินโดยเฉพาะดังนั้นเราขอแค่ งบทดลองจากท่านเท่านั้น ส่วนอื่นๆด้วยศักยภาพ เราสามารถช่วยทำงานออกงบการเงินให้ท่านภายในไม่เกิน 7 วัน

บริการหลัก

บริการรับทำบัญชีทั่วประเทศ เราบริการเกี่ยวกับ รับทำบัญชี ยื่นภาษี ประจำเดือน ยื่นประกันสังคม จดทะเบียนธุรกิจฯ ตลอดจนเดินเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจทั่วๆไป รวมถึงการให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฏหมาย

รับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษีอากรทุกประเภท งานบริการเกี่ยวกับประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการที่นำเอาระบบเดียวกับต่างประเทศมาใช้

ตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน วางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายในโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดคณะบุคคล ห้างร้านต่างๆจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการพิเศษ

บริการที่หลากหลายคอยช่วยเหลือคุณ

มูลนิธิ-สมาคม-หน่วยงานต่างๆ ที่บริการ สาธารณกุศล Auditor Asia ยินดีบริการ ดูแลระบบบัญชี-ภาษี ให้ฟรี เพียงท่านติดต่อมาที่ Call Center 02-264-5650 (Auto 10 Lines)
ดร.ชัยยุทธ และผู้เชี่ยวชาญ จะประชุมกับท่านเดือนละครั้ง หรือตามความเหมาะสม เพื่อวางแผน Tax Planning และ Account Management ให้ Update ตลอดเวลา
มูลนิธิ-สมาคม-หน่วยงานต่างๆ ที่บริการสาธารณกุศล Auditor Asia ยินดีบริการ ดูแล ระบบบัญชี-ภาษีให้ฟรี เพียงท่านติดต่อมาที่ Call Center 02-264-5650 (Auto 10 Lines)
เพื่อวางระบบตรวจสอบบัญชี และเอกสารภายในองค์กรของท่าน ให้เป็นระบบที่ถูกต้องทุกเดือน
เราใช้การสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดคือ Skype และ Line On PC เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนสามารถ สื่อสารกับท่านผ่านระบบ Video Conference ส่วนเรื่องรับ-ส่ง เอกสารนั้น เรามีสัญญากับ TNT ซึ่งเป็นบริษัทรับ-ส่ง เอกสาร และพัสดุภัณฑ์ระดับโลก เป็น ผู้รับ-ส่ง เอกสารให้ท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญขอภาษีคืนและแก้ไข ปัญหาของท่านกับกรมสรรพากร
โดยเจ้าหน้าที่บัญชีมืออาชีพพร้อมที่จะบริการ ให้ท่านแบบเร่งด่วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ให้คำปรึกษาและแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ และร่างสัญญา จัดทำเอกสาร ทางกฎหมายรวมทั้งการว่าความ คดีแพ่ง คดีอาญา แรงงานฯ และกฎหมายธุรกิจ โดยทีมทนายความอาวุโส
เรามีทีมงานและที่ปรึกษาจาก กระทรวงพานิชย์ และใช้ Software ที่ทันสมัย ทำให้ท่านสะดวก สามารถนำเอกสารสำคัญไปใช้ประกอบธุรกรรม ได้อย่างรวดเร็ว
ระบบ HR ของเราจะดูแลท่านตั้งแต่จัดหา เจ้าหน้าที่บัญชีที่มีความสามารถ พร้อมผ่าน การอบรมบัญชีและภาษีโดยทีมงานมืออาชีพ ตลอดจนรับทำระบบ Payroll (เงินเดือน) และสามารถส่ง Epay Slip ผ่านทาง Email ให้กับเจ้าหน้าที่ของท่านเป็นรายบุคคล รองรับทุกธนาคาร
บริการรับทวงหนี้ในระบบและนอกระบบ โดยนักกฏหมายและทีมงานเร่งรัดหนี้สิน ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการเร่งรัด ติดตามหนี้สิน และบริการติดตามจับกุม ผู้ต้องหาตามหมายจับโดยทีมงานมืออาชีพ
รับ-ส่ง เอกสาร วางบิล เก็บเช็คฯ โดยทีมงาน Admin และ Messenger ที่จะทำให้ท่านสะดวก รวดเร็ว เก็บเงิน ได้ตรงตามเวลา ไม่มีเอกสาร ตกค้างฯ โดยรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันติดระบบ ติดตาม Gps ทำให้การทำงานมีความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพสุงสุด

Welcome Credit and Debit Card